Verordening (EEG) nr. 1162/70 van de Commissie van 19 juni 1970 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1659/69 betreffende de permanente verkopen bij inschrijving voor boter in het bezit van de interventiebureaus