Richtlijn 77/82/EEG van de Raad van 18 januari 1977 inzake een aan het Koninkrijk Denemarken toegestane afwijking inzake de in het internationale reizigersverkeer voor de omzetbelastingen en accijnzen geldende regeling