/* */

Verordening (EEG) nr. 2602/83 van de Commissie van 15 september 1983 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijs, van bepaalde soorten rundvlees zonder been die door bepaalde interventiebureaus zijn opgeslagen