Verordening (EEG) nr. 951/74 van de Commissie van 22 april 1974 houdende vaststelling van de bedragen die als compenserende bedragen moeten worden toegepast in de sector eieren