75/80/EEG: BESLUIT VAN DE RAAD VAN 2 DECEMBER 1974 HOUDENDE SLUITING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN HET KINDERFONDS VAN DE VERENIGDE NATIES ( UNICEF ) BETREFFENDE DE LEVERING VAN MAGERE-MELKPOEDER ALS VOEDSELHULP