Beschikking van de Commissie van 16 januari 1978 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, worden gemachtigd herenoverhemden van gemengde synthetische vezels van post ex 61.03 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Taiwan en in de Bondsrepubliek Duitsland in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten