79/1042/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 november 1979 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd handschoenen, wanten en dergelijke artikelen, van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk, geïmpregneerd of met een deklaag van plastische stoffen, van post ex 60.02 van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 60.02-40) (categorie 10), van oorsprong uit Macao en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)