Verordening (EEG) nr. 335/76 van de Commissie van 17 februari 1976 tot wijziging van Verordening nr. 225/67/EEG van de Commissie van 28 juni 1967 betreffende de wijze van bepaling van de wereldmarktprijs voor de oliehoudende zaden