Förslag till avgörande av generaladvokat Léger föredraget den 23 januari 1997.