Bericht van aanbesteding nr. 1174 (Republiek Mali) ten behoeve van een project gefinancierd door de Europese Economische Gemeenschap, Europees Ontwikkelingsfonds