Arrondissementsrechtbank Rotterdam, vonnis van 20/02/1978