Verordening (EEG) nr. 2593/78 van de Commissie van 3 november 1978 houdende wijziging van de heffingen die bij invoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten van toepassing zijn