Nariadenie Komisie (EHS) č. 1771/79 z 10. augusta 1979, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 467/67/EHS stanovujúce prevodné sadzby, spracovateľské náklady a hodnotu vedľajších produktov pre rôzne štádiá spracovania ryže