Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1771/79, 10. august 1979, millega muudetakse määrust nr 467/67/EMÜ, millega määratakse kindlaks riisi töötlemise eri etappide ümberarvestuskursid, töötlemiskulud ja kõrvalsaaduste väärtus