Nařízení Komise (EHS) č. 1771/79 ze dne 10. srpna 1979, kterým se mění nařízení č. 467/67/EHS, kterým se stanoví přepočítací koeficienty, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů pro jednotlivé stupně zpracování rýže