Zaak 17/79: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij arrest van het Hof van Cassatie te Brussel van 9 januari 1979 in het geding Openbaar Ministerie tegen Edward Depré