Notulen van de vergadering van donderdag 18 juni 1970