Verordening (EEG) nr. 2021/75 van de Commissie van 31 juli 1975 tot vaststelling van de monetaire compenserende bedragen en van sommige koersen voor de toepassing daarvan