Beschikking van de Commissie van 16 maart 1976 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer voor de eenentwintigste deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 2101/75