Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie#TITEL V - ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE EN SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID#Hoofdstuk 2 - Specifieke bepalingen betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid#Afdeling 1 - Gemeenschappelijke bepalingen#Artikel 37(oud artikel 24 VEU)