Komisijos sprendimas 2005 m. gegužės 18 d. leidžiantis taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Vengrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(20055) 1448) (tik tekstas vengrų kalba yra autentiškas) (2005/382/EB)