Koninklijk besluit van 08/09/1977, Staatsblad nummer 537 van 11/10/1977