Verordening (EEG) nr. 253/72 van de Commissie van 3 februari 1972 tot vaststelling van de premies waarmede de heffingen voor rijst en breukrijst worden verhoogd