Verordening (EEG) nr. 1517/77 van de Commissie van 6 juli 1977 tot vaststelling van de lijst van de verschillende groepen in de Gemeenschap geteelde hoprassen