VERORDENING (EEG) Nr. 780/92 VAN DE COMMISSIE van 30 maart 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992, van ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijzen voor aubergines #