Notulen van de vergadering van dinsdag 26 oktober 1976