Verordening (EEG) nr. 2416/70 van de Commissie van 30 november 1970 houdende wijziging van de restituties bij de uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm