Verordening (EEG) nr. 20/70 van de Commissie van 7 januari 1970 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer van melasse