Verordening (EEG) nr. 698/71 van de Commissie van 31 maart 1971 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde van de uit de markt genomen visserijprodukten voor de berekening van de financiële vergoeding