Verordening (EEG) nr. 2718/72 van de Raad van 19 december 1972 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 610/72 betreffende de toepassing van de in het kader van de Associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap en Griekenland vastgestelde bepalingen betreffende het verkeer van goederen waarin produkten uit derde landen zijn verwerkt, die zich noch in de Gemeenschap noch in Griekenland in het vrije verkeer bevinden