79/88/EGKS: Beschikking van de Commissie van 12 januari 1979 inzake de ontheffing van het kartelverbod voor een overeenkomst welke volstrekt analoog is aan een specialisatieovereenkomst tussen Cockerill NV en Estel NV op het gebied van walsdraad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)