73/147/EGKS, EEG, Euratom: Aanvullende begroting nr. 1 van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1973