Kommissionens Forordning (EØF) nr. 632/76 af 22. marts 1976 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for skeer, gafler, etc, af rustfrit stål, under underposition 82.14 A, som har oprindelse i udviklingslande og omfattes af de toldpræferencer, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3010/75 af 17. november 1975