Verordening (EEG) nr. 1343/74 van de Commissie van 30 mei 1974 houdende vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten