Verordening (EEG) nr. 268/79 van de Commissie van 12 februari 1979 houdende wijziging van de heffingen die bij invoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten van toepassing zijn