Verordening (EEG) nr. 1291/72 van de Commissie van 22 juni 1972 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst