Mededeling over de ondertekening van de Overeenkomst inzake voedselhulp tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Jemen