Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1779 av den 27 november 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1956 vad gäller harmoniserade standarder för vissa hushållsapparater och liknande bruksföremål, elektriska kontaktskenesystem för ljusarmatur, armatur för nödbelysning, strömställare för fasta installationer i hushåll och liknande, effektbrytare, beröringsfria lägesomkopplare, svetsströmkällor och elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål