Verordening (EEG) nr. 1556/70 van de Commissie van 30 juli 1970 houdende vaststelling van het basisbedrag van de heffing bij invoer voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector