Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9715 — PCG/PCC/JV) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 96/01