Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9715 — PCG/PCC/JV) (Text s významem pro EHP) 2020/C 96/01