Verordening (EEG) nr. 2561/72 van de Commissie van 6 december 1972 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat