Verordening (EEG) nr. 653/71 van de Raad van 30 maart 1971 betreffende de regeling voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten van oorsprong uit de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Oeganda en de Republiek Kenya