Besluit van het Gemengd Comité EEG-Oostenrijk nr. 8/73 betreffende de in de bijlage VI van Protocol nr. 3 voorkomende certificaten A.W.1