Rectificatie van het besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 17 november 1975 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor bepaalde ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (PB nr. L 310 van 29.11.1975)