Verordening (EEG) nr. 1416/75 van de Commissie van 30 mei 1975 houdende wijziging van de heffingen die bij invoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten van toepassing zijn