Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 juli 1985. # J. W. M. Kromhout tegen Raad van Arbeid. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Raad van Beroep 's-Gravenhage - Nederland. # Sociale zekerheid - Kinderbijslagen. # Zaak 104/84. Kromhout TITJUR