Verordening (EEG) nr. 1533/70 van de Commissie van 30 juli 1970 tot vaststelling van de premies waarmede de heffingen voor rijst en breukrijst worden verhoogd