Verordening (EEG) nr. 183/72 van de Commissie van 27 januari 1972 tot vaststelling van de heffingen die van toepassing zijn op rijst en op breukrijst