VERORDENING ( EEG ) NR. 2813/72 VAN DE RAAD VAN 21 NOVEMBER 1972 BETREFFENDE DE SLUITING VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK OVER DE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN INZAKE COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER